Tiffin University at Northwood
@ Midland, Mich. (Greater Midland Tennis Center)
Apr 20, 2018

Tiffin University
1
Northwood
5

Doubles

FINAL 1 2 3
Luis Ludena / Elio Lezama Perez (TU) 4
> Mikhail Fomenkov / Kobus Sauerman (NU) 8
#1 Doubles
FINAL 1 2 3
> Nikita Parfenov / Sorin Navrotchi (TU) 8
David Reinauer / Francois Sauerman (NU) 4
#2 Doubles
FINAL 1 2 3
Toby Cutting / Tom Arias (TU) 1
> Ben Brandherm / Pablo Salamanca (NU) 8
#3 Doubles

Singles

FINAL 1 2 3
Luis Ludena (TU) 0 3
> Mikhail Fomenkov (NU) 6 6
#1 Singles
FINAL - UNFINISHED 1 2 3
S. de la Rosa Mora (TU)
> Kobus Sauerman (NU)
#2 Singles
FINAL - UNFINISHED 1 2 3
Nikita Parfenov (TU)
> David Reinauer (NU)
#3 Singles
FINAL - UNFINISHED 1 2 3
Toby Cutting (TU)
> Francois Sauerman (NU)
#4 Singles
FINAL 1 2 3
Tom Arias (TU) 1 2
> Ben Brandherm (NU) 6 6
#5 Singles
FINAL 1 2 3
Sorin Navrotchi (TU) 4 1
> Pablo Salamanca (NU) 6 6
#6 Singles